Cần tránh những cách tư duy sai

Khi trở thành nhà tư bản thì cách tư duy khác với các cấp bậc đã trải qua.

Nhà tư bản tư duy khác với công nhân, khác với người trực tiếp tạo ra sản phẩm hàng hóa.

Nhà tư bản tư duy khác với người quản lý.

Cách thức tạo ra giá trị của nhà tư bản khác với người trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ

Mục đích của tư duy là để đạt được kết quả.

Tư duy sai dẫn đến kết quả sai, mất thời gian, công sức, thậm chí mất niềm tin vào chính khả năng của bản thân.

Bài viết này giúp nhận định một số tư duy sai lầm. Nếu không sớm nhận ra rất dễ vẫn cứ bám theo những tư duy đó khiến cho bản thân và sự nghiệp không phát lên được.

Đây là những tư duy sai phổ biến


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Viết một bình luận