Cách tu luyện bản thân để biến mình trở thành nhà tư bản

Trí tuệ tạo nên nhà tư bản

Trí tuệ và biết cách sử dụng trí tuệ – tạo nên nhà tư bản

Biết cách nghĩ, tập trung nghĩ về những điều gì. Cần những gì sinh sôi nảy nở


Những thứ một nhà tư bản luôn nghĩ về, và gia tăng chúng lên


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Những việc tôi làm hàng ngày để biến mình thành nhà tư bản

Một số câu nói biểu thị sự lao động chăm chỉ của con người để đạt được thành quả

Vì lợi ích mười năm: trồng cây, vì lợi ích trăm năm: trồng người

Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển,

Quyết chí ắt thành công

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Mỗi ngày chú ý làm những việc sau, sau nhiều ngày, nhiều năm nhìn lại đã thấy mình làm được rất nhiều việc


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Viết một bình luận