Cách thức một nhà tư bản tạo ra giá trị

Trong xã hội có nhiều thành phần lao động. Mỗi lực lượng lao động có cách khác nhau để tạo ra giá trị

Người công nhân, nông dân khác với nhà văn, nhà thơ

Người công nhân, nông dân khác với nhà tư bản

Nhà tư bản khác nhà quản lý, khác người lao động


Bài viết đề cập các nội dung sau

  1. Cách nhìn nhận về giá trị của một nhà tư bản
  2. Cách thức nhà tư bản tạo ra giá trị
  3. Cách đo lường giá trị, sản lượng nhà tư bản tạo ra

Nội dung


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Viết một bình luận